Rekisterinpitäjä

KFX Finland Oy / Lumitukku
Y-tunnus 2087498-7
Kotipaikka Järvenpää
Puhelin 050 351 2004
Sähköposti konsta.mannerheimo@lumitukku.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Konsta Mannerheimo
Puhelin 050 351 2004
Sähköposti konsta.mannerheimo@lumitukku.fi

Henkilörekisterin nimi

Lumitukun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lumitukun asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakasviestintä sekä tiedottaminen.
Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä konsta.mannerheimo@lumitukku.fi.

Rekisteröitävät tiedot

Lumitukun asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– yhteyshenkilön nimi
– yrityksen nimi
– yrityksen toimiala
– postiosoite
– toimitusosoite
– y-tunnus
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– ostohistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään KFX Finland Oy / Lumitukun tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot näkyvät yllä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Lumitukku käyttää sivustollaan evästeitä.